Donny Geilings
over zijn ervaringen
in de ontwikkeling
van Woon365
 

26 april 2019

Erwin Lima

Digital content strategist

Diverse gegevens gecontroleerd, inzichtelijk en bruikbaar maken dankzij het Moderne Dataplatform 

Corporaties MooilandCasadeWaterWeg Wonen en Volkshuisvesting Arnhem willen zoveel mogelijk waarde voor hun huurders creëren. Op basis van data willen de woningcorporaties deze waarde verhogen, wat één van de redenen is voor de initiatie van Woon365. Zo hebben de woningcorporaties samen met Motion10 gewerkt aan een gestandaardiseerd dataplatform. Donny Geilings is Young Professional Data & Analytics bij Motion10 en vertelt over zijn ervaringen tijdens dit project.  

Wat is het doel van het samenwerkingsverband Woon365? Donny Geilings, Motion10: “Motion10 is al meerdere jaren actief binnen de woningcorporatie-markt en wil met behulp van Woon365 woningcorporaties helpen meer data-gedreven te kunnen werken.” 

Twee jaar geleden is de stap gezet om een gestandaardiseerd dataplatform op te zetten samen met de woningcorporaties. Vanuit de erkenning dat woningcorporaties veel gegevens bezitten en deze niet volledig benutten, vonden verschillende gesprekken plaats en hebben de aangesloten partijen gezamenlijk gekozen voor een gestandaardiseerd dataplatform.”  

Nauwe samenwerking en kennisdelen 

Donny: “De reden waarom de aangesloten corporaties kiezen voor Motion10 als leverancier is de nauwe samenwerking met klanten. Daarnaast brengt de samenwerking tussen diverse woningcorporaties de kans mee om onderling vakkennis en ervaringen te delen, waardoor kosten kunnen worden bespaard.  

Lees hier meer over hoe de betrokken woningcorporaties dit zelf zien. 

Hierdoor kunnen de aangesloten corporaties meer waarde voor de huurder leveren. De nauwe samenwerking bestond onder andere uit workshops (en validaties) met de woningcorporaties om de informatiebehoeften te achterhalen.”  

Technische realisatie: Azure cloud en on premise 

Nadat de resultaten uit de workshops zijn verwerkt in eisen en wensen, was het de taak van Donny om deze technisch te realiseren onder leiding van technisch eigenaar en collega Ivo Beek.  

Het dataplatform is ontwikkeld om zowel On Premise als in de Cloud te functioneren door middel van SQL Server technologieën, Microsoft Visual Studio en Azure Data Factory V2, op basis van het Zevenlagenmodel van Motion10. Het Woon365-team werkt samen op basis van SCRUM en maakt gebruik van Azure DevOps 

“Echt waarde toevoegen voor woningcorporaties” 

Hoe beleeft Donny dit project? “Wat ik zo gaaf vind aan het Woon365 project is dat we samen met verschillende woningcorporaties en experts een daadwerkelijk gewenst en toekomstbestendig product ontwikkelen. Het werken met de nieuwste Microsoft technologieën heeft me daarnaast onwijs veel energie gegeven. Dit in combinatie met de nauwe samenwerking heeft me het gevoel gegeven dat we echt waarde aan het creëren zijn voor de woningcorporaties.” 

Meer informatie over Woon365 vindt u op deze pagina. 

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Meer informatie? Neem contact op!

Eén helder inzicht in huurder en woning

Hoe kunnen woningcorporaties proactief beantwoorden aan hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk en het duurzame welzijn van de huurder? Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om een helder beeld te hebben van de behoeftes van huurders en de staat van hun woningen. Moderne corporaties zetten hiertoe het groeipad in richting ‘De Data-gedreven Corporatie’.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de CorporatieGids van juni 2018.

Ouderen die langer thuis wonen faciliteren, kwetsbare gezinnen proactief ondersteunen; huurders helpen om kosten te besparen en het milieu minder te belasten door energieneutraal te wonen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken, ondersteuning van bijzondere doelgroepen en de duurzaamheid van de gemeenschap.

“Wat voor woningen moeten we bijvoorbeeld gaan opleveren in de toekomst? Hoe zien de demografische ontwikkelingen eruit en welke behoeftes hebben verschillende bewonersgroepen, met zaken als de vergrijzing in het achterhoofd?” – Maurice Foppen, Manager Financiën en Stafdiensten, ZOwonen.

Om op deze vlakken het verschil te maken, willen en moeten corporaties samen optrekken met hun ketenpartners in de driehoek bestaande uit Gemeente, Zorginstellingen en Woningcorporaties. Corporaties willen helder, betrouwbaar en zelfs voorspellend inzicht hebben in de behoeften van huurders en de staat van woningen. En ze willen de efficiëntie verhogen door intern beter samen te werken en slimmere beslissingen te maken, op elk niveau van de organisatie.

Hoe maken corporaties het mogelijk om op ieder van deze vlakken over betere inzichten te beschikken?

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

Uw woningcorporatie heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. In de nabije toekomst gaat sensordata daarbij ook nog een belangrijke rol spelen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen om meer waarde voor uw huurders te bieden, en uiteindelijk voor de gehele gemeenschap die u dient. Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Neem contact op