Event: Werken met digitalisering

23 mei 2019

Erwin Lima

Digital content strategist

Maximaal digitaal event corporatieNL wooncorporaties woningcorporaties

De digitale transformatie is onvermijdelijk

Vindt u het belangrijk om veranderingen de baas te blijven, zodat u meer plezier hebt in het werk? De digitale transformatie zal aan geen enkele sector voorbijgaan, ook niet aan de corporatiesector. Op 23 mei 2019 is Motion10 als partner aanwezig bij het Digital Event: Werken met digitalisering, georganiseerd door CorporatieNL en GemeenteNL.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.motion10.nl.

De digitale transformatie is onvermijdelijk en maakt interne processen leuker, beter en zinvoller. Het werk wordt nu eenmaal steeds digitaler, of u het nu wilt of niet. Het Digital Event staat dit jaar volledig in het teken van ‘werken met digitalisering’ en helpt u om te functioneren in een voortdurend veranderende omgeving.

Bezoek de stand en de sessie van Motion10

Tijdens het evenement zijn er verschillende sessies die u de belangrijkste handvatten meegeven. In deze sessies ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en het verkrijgen van inzicht in een thema of nieuwe ontwikkeling. Hier kunt u ook al uw ‘hoe’-vragen stellen aan de kennis- en innovatiepartners.

Ook Motion10 geeft een ook een interactieve sessie. Wij vertellen u meer over Woon365 én Adoptie & Change. Trajecten rondom digitale transformatie lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tools door de organisatie. Dat betekent dat investeringen niet ten volste benut worden. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe tools en werkwijzen breed omarmd worden door uw collega’s?

Nu inschrijven

Het Moderne Dataplatform

Hoe creëert u een modern en veilig dataplatform, en hoe kweekt u de data-gedreven manier van werken en denken die uw organisatie maakt tot de data-gedreven corporatie van de toekomst?

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor klanten? Het Moderne Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en klanten. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Lees meer over het moderne dataplatform
whitepaper-continu-innoveren-met-data-1024x683

Praktijkvoorbeelden, inspiratie en handvatten

Vindt u het belangrijk om veranderingen de baas te blijven, zodat u meer plezier heeft in uw werk? De digitale transformatie zal aan geen enkele sector voorbijgaan, ook niet aan de corporatiesector.

Deze ontwikkelingen zijn relevant om processen efficiënter te maken, om waardevermeerdering te realiseren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en om de huurder nog tevredener te maken. Ze hebben een grote invloed op het functioneren van de corporaties. Hierdoor is het noodzakelijk om uw vaardigheden aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Digital Event: Werken met digitalisering wordt georganiseerd op 23 mei 2019 in het Theater Gooiland in Hilversum.

Wat levert een bezoek aan deze beurs u op?

  • Meer kennis van de huidige en de toekomstige digitale ontwikkelingen, die van toepassing zijn op uw werk;
  • U weet welke impact het heeft op uw werk en hoe u hiermee om kunt gaan;
  • U weet welke digitale vaardigheden u nodig hebt om uw werk goed te kunnen blijven doen;
  • U begrijpt hoe u kunt groeien richting een digitale corporatie, maar ook hoe u uw niet-digitale huurders en collega’s meekrijgt in die verandering;
  • U krijgt concrete handvatten om meer/beter samen te werken met andere corporaties maar ook met gemeenten, zodat u gezamenlijk mee kunt gaan in de digitale ontwikkelingen die leiden tot effectievere en efficiëntere processen (zoals het delen van data).
Schrijf u hier in

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Meer informatie? Neem contact op!

Eén helder inzicht in huurder en woning

Hoe kunnen woningcorporaties proactief beantwoorden aan hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk en het duurzame welzijn van de huurder? Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om een helder beeld te hebben van de behoeftes van huurders en de staat van hun woningen. Moderne corporaties zetten hiertoe het groeipad in richting ‘De Data-gedreven Corporatie’.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de CorporatieGids van juni 2018.

Ouderen die langer thuis wonen faciliteren, kwetsbare gezinnen proactief ondersteunen; huurders helpen om kosten te besparen en het milieu minder te belasten door energieneutraal te wonen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken, ondersteuning van bijzondere doelgroepen en de duurzaamheid van de gemeenschap.

“Wat voor woningen moeten we bijvoorbeeld gaan opleveren in de toekomst? Hoe zien de demografische ontwikkelingen eruit en welke behoeftes hebben verschillende bewonersgroepen, met zaken als de vergrijzing in het achterhoofd?” – Maurice Foppen, Manager Financiën en Stafdiensten, ZOwonen.

Om op deze vlakken het verschil te maken, willen en moeten corporaties samen optrekken met hun ketenpartners in de driehoek bestaande uit Gemeente, Zorginstellingen en Woningcorporaties. Corporaties willen helder, betrouwbaar en zelfs voorspellend inzicht hebben in de behoeften van huurders en de staat van woningen. En ze willen de efficiëntie verhogen door intern beter samen te werken en slimmere beslissingen te maken, op elk niveau van de organisatie.

Hoe maken corporaties het mogelijk om op ieder van deze vlakken over betere inzichten te beschikken?

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

Uw woningcorporatie heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. In de nabije toekomst gaat sensordata daarbij ook nog een belangrijke rol spelen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen om meer waarde voor uw huurders te bieden, en uiteindelijk voor de gehele gemeenschap die u dient. Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Neem contact op