De data-gedreven toekomst van Casade 

13 februari 2019

Erwin Lima

Digital contentstrateeg

Data zijn het ‘nieuwe bezit’

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door CorporatieMedia op dinsdag 12 februari 2019.

Wat is een dataplatform en waarom is het voor Casade belangrijk? CorporatieGids vroeg het aan Cissie Schellings, adviseur informatiemanagement bij de Brabantse corporatie: “Met een dataplatform stomen we ons klaar voor een data-gedreven toekomst.”

Casade bezit 11.000 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Op de vraag wat een dataplatform precies is, antwoordt Cissie: “Onze corporatiegegevens staan nu nog in veel verschillende applicaties. In dit dataplatform komen de gegevens uit die verschillende applicaties en databases samen.

Op deze manier kunnen we rapporten maken van verschillende corporatie (informatie)- processen, zoals vastgoed, financiën en contracten. Het platform combineert deze gegevens tot belangrijke en bruikbare informatie.”

Woon365: Dataplatform voor de toekomst

Casade maakte de keuze voor Woon365, het dataplatform van Motion10. Op de vraag waarom Casade een dataplatform nodig heeft, vertelt Cissie: “Wij willen klaar zijn voor een toekomst waarin samenwerking tussen Casade en externen vooral datagedreven is. Zo eist de overheid in 2020 digitale aanlevering van verantwoordingsrapportages. Met ons dataplatform zijn we daar dan klaar voor.

En het heeft meer voordelen: de vertaling naar standaarden die binnen de sector in ontwikkeling zijn zoals CORA, VERA en SBR-Wonen, is onderdeel van de roadmap van Woon365. Analyses zijn altijd actueel omdat we met ons dataplatform direct op de live databases werken.”

Meer kwaliteit

Het probleem van handmatig alle gegevens opzoeken, met grote kans op fouten, wordt hiermee opgelost. Cissie: “Daardoor hebben we lagere administratiekosten en leveren we meer kwaliteit. Met dit dataplatform verzamelen we gegevens snel, veilig en goed. En door ze snel, veilig en goed te delen met anderen, werken we samen aan betere kennis.”

Data op orde

Data delen is de wens, data op orde hebben een voorwaarde, zegt Cissie. Ze legt uit hoe Casade dat doet. “We hebben een data-adviesgroep voor het beter en volledig maken van de inhoud van gegevens. Problemen komen vaak aan het licht bij het maken van rapporten of worden gemeld door onze collega’s. Woon365 zetten we dus ook in om de inhoud van de gegevens te beoordelen.

Verder voeren we gesprekken met de proceseigenaren over de bruikbaarheid en de inhoud van de gegevens en of die up-to-date zijn.”

Sturen op gegevens

De essentie in het gebruik van een dataplatform is het besturen van de organisatie en de activiteiten binnen de corporatie met de gegevens uit het dataplatform. Cissie: “Als een corporatie dit goed wil aanpakken, is het van groot belang dat zij eerst de bedrijfskritische gegevens selecteert. Een goede selectie van de juiste gegevens in het platform werkt kostenbesparend in het beheer van het platform. En als daarbij de standaarden in de sector worden gebruikt, is de winst nog hoger.”

Cissie legt uit wat zij hiermee bedoelt: “Als corporatie is het belangrijk om met je proceseigenaren en management duidelijk af te spreken dat je de standaarden volgt. Daarmee zorg je dat uitwisseling met anderen altijd goed verloopt en dat er geen energie verloren gaat in discussie over betekenis van gegevens.”

Minder is meer

“Ook is het van belang dat een corporatie het aantal rapportages beperkt. Het is goed om de neiging te beheersen om voor elke wens een rapportage of PI te maken. Daarmee maak je echte aandacht voor wat belangrijk is en blijft het overzichtelijk om te ontwikkelen en te beheren. Less is more.”

Samenwerken

Woon365 is het initiatief van meerdere corporaties, legt Cissie uit.

“Wij zijn ingestapt bij drie andere corporaties (Mooiland, WaterWeg Wonen en Volkshuisvesting Arnhem), omdat we de snelheid en vakmanschap zagen in de samenwerking met elkaar. Dat hebben we nodig om ons Business Intelligence-proces een impuls te geven en binnen een beperkte tijd succesvol te maken.

De meerwaarde hiervan is het delen van vakkennis. Samen met andere corporaties is het mogelijk veel van die kennis op te bouwen en te behouden in de samenwerking. Daarmee kunnen we sneller ontwikkelen en van elkaar lenen en leren. Door samenwerking kunnen we ons richten op de standaard processen. Hierdoor slaan we fouten uit het verleden over en kunnen we kostenbesparend werken.”

Verantwoordelijkheden delen

Hoe die samenwerking in de praktijk gaat, licht Cissie aan de hand van een voorbeeld toe: “In een workshop onder leiding van consultants van Motion10 gaan van elke corporatie vakdeskundigen van bijvoorbeeld de domeinen Wonen en Financiën aan de slag. Na vier uur staat er een Journey map voor het betreffende domein klaar. Gezamenlijk zoeken we praktische resultaten.

We hebben een verdeling in de verantwoordelijkheden gemaakt. Iedere corporatie is er verantwoordelijk voor dat een domein geplaatst en getest wordt en dat er een paar standaardrapportages zijn. Hierdoor voelen we ons er allemaal bij betrokken. De samenwerking gaat verder dan alleen data & analytics, want we willen gezamenlijk de medewerkers trainen. En we leren op technisch gebied van elkaar over ontwikkelingen als Azure en Cloud.”

Alle databases koppelen

Cissie heeft helder voor ogen waartoe de samenwerking uiteindelijk moet leiden: “Alle databases die in de toekomst nodig zijn om op te rapporteren of gegevens met externen uit te wisselen, willen we aan het platform koppelen. Hiervoor hebben we de techniek.

In de toekomst zie ik koppelingen met databases voor begroting, personeel, assetmanagement en kunnen we koppelen met bijvoorbeeld IoT-technologie en zo intern monitoren. Ook willen we zo samenwerken dat we maximaal resultaat behalen met zo min mogelijk inspanning. Dit doen we door rapporten, kennis en medewerkers te delen.”

Data als het nieuwe bezit

Over hoe het vraagstuk data & analytics zich de komende jaren bij Casade zal ontwikkelen, zegt Cissie tot slot: “Gegevenskwaliteit is erg belangrijk om de toekomst van Casade beter te kunnen besturen. De ontwikkeling van management en medewerkers is erop gericht om vooral gegevens en informatie in het dagelijks werk als ‘het nieuwe bezit’ te gaan zien.

De richting is er, de samenwerking en de professionaliteit zijn er. Nu nog de stappen binnen de organisatie om net zo goed om te gaan met ‘het nieuwe bezit’ als met ‘het oude bezit’: onze woningen.”

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Meer informatie? Neem contact op!

De Data-gedreven toekomst van Casade

13 februari 2019

Erwin Lima

Digital Contentstrateeg

Cissie Schellings Casade Woon365 Dataplatform Corporatiegids

Data zijn het ‘nieuwe bezit’

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door CorporatieMedia op dinsdag 12 februari 2019.

Wat is een dataplatform en waarom is het voor Casade belangrijk? CorporatieGids vroeg het aan Cissie Schellings, adviseur informatiemanagement bij de Brabantse corporatie: “Met een dataplatform stomen we ons klaar voor een data-gedreven toekomst.”

Casade bezit 11.000 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Op de vraag wat een dataplatform precies is, antwoordt Cissie: “Onze corporatiegegevens staan nu nog in veel verschillende applicaties. In dit dataplatform komen de gegevens uit die verschillende applicaties en databases samen.

Op deze manier kunnen we rapporten maken van verschillende corporatie (informatie)- processen, zoals vastgoed, financiën en contracten. Het platform combineert deze gegevens tot belangrijke en bruikbare informatie.”

Woon365: Dataplatform voor de toekomst

Casade maakte de keuze voor Woon365, het dataplatform van Motion10. Op de vraag waarom Casade een dataplatform nodig heeft, vertelt Cissie: “Wij willen klaar zijn voor een toekomst waarin samenwerking tussen Casade en externen vooral datagedreven is. Zo eist de overheid in 2020 digitale aanlevering van verantwoordingsrapportages. Met ons dataplatform zijn we daar dan klaar voor.

En het heeft meer voordelen: de vertaling naar standaarden die binnen de sector in ontwikkeling zijn zoals CORA, VERA en SBR-Wonen, is onderdeel van de roadmap van Woon365. Analyses zijn altijd actueel omdat we met ons dataplatform direct op de live databases werken.”

Meer kwaliteit

Het probleem van handmatig alle gegevens opzoeken, met grote kans op fouten, wordt hiermee opgelost. Cissie: “Daardoor hebben we lagere administratiekosten en leveren we meer kwaliteit. Met dit dataplatform verzamelen we gegevens snel, veilig en goed. En door ze snel, veilig en goed te delen met anderen, werken we samen aan betere kennis.”

Data op orde

Data delen is de wens, data op orde hebben een voorwaarde, zegt Cissie. Ze legt uit hoe Casade dat doet. “We hebben een data-adviesgroep voor het beter en volledig maken van de inhoud van gegevens. Problemen komen vaak aan het licht bij het maken van rapporten of worden gemeld door onze collega’s. Woon365 zetten we dus ook in om de inhoud van de gegevens te beoordelen.

Verder voeren we gesprekken met de proceseigenaren over de bruikbaarheid en de inhoud van de gegevens en of die up-to-date zijn.”

Sturen op gegevens

De essentie in het gebruik van een dataplatform is het besturen van de organisatie en de activiteiten binnen de corporatie met de gegevens uit het dataplatform. Cissie: “Als een corporatie dit goed wil aanpakken, is het van groot belang dat zij eerst de bedrijfskritische gegevens selecteert. Een goede selectie van de juiste gegevens in het platform werkt kostenbesparend in het beheer van het platform. En als daarbij de standaarden in de sector worden gebruikt, is de winst nog hoger.”

Cissie legt uit wat zij hiermee bedoelt: “Als corporatie is het belangrijk om met je proceseigenaren en management duidelijk af te spreken dat je de standaarden volgt. Daarmee zorg je dat uitwisseling met anderen altijd goed verloopt en dat er geen energie verloren gaat in discussie over betekenis van gegevens.”

Minder is meer

“Ook is het van belang dat een corporatie het aantal rapportages beperkt. Het is goed om de neiging te beheersen om voor elke wens een rapportage of PI te maken. Daarmee maak je echte aandacht voor wat belangrijk is en blijft het overzichtelijk om te ontwikkelen en te beheren. Less is more.”

Samenwerken

Woon365 is het initiatief van meerdere corporaties, legt Cissie uit.

“Wij zijn ingestapt bij drie andere corporaties (Mooiland, WaterWeg Wonen en Volkshuisvesting Arnhem), omdat we de snelheid en vakmanschap zagen in de samenwerking met elkaar. Dat hebben we nodig om ons Business Intelligence-proces een impuls te geven en binnen een beperkte tijd succesvol te maken.

De meerwaarde hiervan is het delen van vakkennis. Samen met andere corporaties is het mogelijk veel van die kennis op te bouwen en te behouden in de samenwerking. Daarmee kunnen we sneller ontwikkelen en van elkaar lenen en leren. Door samenwerking kunnen we ons richten op de standaard processen. Hierdoor slaan we fouten uit het verleden over en kunnen we kostenbesparend werken.”

Verantwoordelijkheden delen

Hoe die samenwerking in de praktijk gaat, licht Cissie aan de hand van een voorbeeld toe: “In een workshop onder leiding van consultants van Motion10 gaan van elke corporatie vakdeskundigen van bijvoorbeeld de domeinen Wonen en Financiën aan de slag. Na vier uur staat er een Journey map voor het betreffende domein klaar. Gezamenlijk zoeken we praktische resultaten.

We hebben een verdeling in de verantwoordelijkheden gemaakt. Iedere corporatie is er verantwoordelijk voor dat een domein geplaatst en getest wordt en dat er een paar standaardrapportages zijn. Hierdoor voelen we ons er allemaal bij betrokken. De samenwerking gaat verder dan alleen data & analytics, want we willen gezamenlijk de medewerkers trainen. En we leren op technisch gebied van elkaar over ontwikkelingen als Azure en Cloud.”

Alle databases koppelen

Cissie heeft helder voor ogen waartoe de samenwerking uiteindelijk moet leiden: “Alle databases die in de toekomst nodig zijn om op te rapporteren of gegevens met externen uit te wisselen, willen we aan het platform koppelen. Hiervoor hebben we de techniek.

In de toekomst zie ik koppelingen met databases voor begroting, personeel, assetmanagement en kunnen we koppelen met bijvoorbeeld IoT-technologie en zo intern monitoren. Ook willen we zo samenwerken dat we maximaal resultaat behalen met zo min mogelijk inspanning. Dit doen we door rapporten, kennis en medewerkers te delen.”

Data als het nieuwe bezit

Over hoe het vraagstuk data & analytics zich de komende jaren bij Casade zal ontwikkelen, zegt Cissie tot slot: “Gegevenskwaliteit is erg belangrijk om de toekomst van Casade beter te kunnen besturen. De ontwikkeling van management en medewerkers is erop gericht om vooral gegevens en informatie in het dagelijks werk als ‘het nieuwe bezit’ te gaan zien.

De richting is er, de samenwerking en de professionaliteit zijn er. Nu nog de stappen binnen de organisatie om net zo goed om te gaan met ‘het nieuwe bezit’ als met ‘het oude bezit’: onze woningen.”

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Neem contact op