Woon365

12 februari 2019

Erwin Lima

Digital content strategist

Woon365 het Moderne dataplatform voor woningcorporaties

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor huurders? Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform Woon365 biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Hoe kunnen woningcorporaties meer service verlenen met minder menselijke handelingen? Hoe zorgen ze dat informatie gemakkelijk gedeeld wordt met huurders en ketenpartners? Het antwoord op die vragen ligt besloten in het veilig, snel en flexibel bieden van inzicht in data op alle niveaus van uw organisatie.

Woon365: Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. Stabiel, robuust, betrouwbaar, maar niet flexibel. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Adoptie-aanpak, architectuur en technologie

Onze aanpak rondom verandermanagement zorgt ervoor dat de oplossing enthousiast omarmd wordt in uw organisatie. Het dataplatform wordt opgebouwd op basis van het Zevenlagenmodel van Motion10, en rapportages worden getoond met behulp van Microsoft PowerBI.

Het resultaat

Woon365 zorgt ervoor dat u de waarde van de data die u beschikbaar heeft, niet langer onbenut laat.

 • KPI’s voor het bestuur worden helder inzichtelijk.
 • Dankzij de adoptie-aanpak van Motion10 is uw organisatie veel dichter bij een echt data-gedreven werk- en denkwijze.
 • Uw bestaande applicatielandschap blijft intact of wordt efficiënter ingericht.
 • U faciliteert effectievere zelfsturing dankzij de data die nu flexibel beschikbaar is.
 • U kunt sneller reageren op vragen van interne en externe klanten, en ontwikkelingen in de markt.
 • Informatie voor huurders en ketenpartners zoals de gemeente of Autoriteit Wonen wordt makkelijker beschikbaar te maken en veilig te delen.

Benieuwd naar hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk het verhaal van Casade.

Meer informatie? Neem contact op!
Woon365 resultaat

Klaar voor de toekomst van wonen

In snel veranderende tijden als deze is innovatie niet altijd een kwestie van het zelf ontwikkelen van de meest vooruitstrevende dienstverlening. Vaak gaat het er juist om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Met Woon365 is uw organisatie wendbaar, flexibel en klaar voor de toekomst.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Meer informatie? Neem contact op!

Woon365

12 februari 2019

Erwin Lima

Woon365 het Moderne dataplatform voor woningcorporaties

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor huurders? Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform Woon365 biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Hoe kunnen woningcorporaties meer service verlenen met minder menselijke handelingen? Hoe zorgen ze dat informatie gemakkelijk gedeeld wordt met huurders en ketenpartners? Het antwoord op die vragen ligt besloten in het veilig, snel en flexibel bieden van inzicht in data op alle niveaus van uw organisatie.

Woon365: Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. Stabiel, robuust, betrouwbaar, maar niet flexibel. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Adoptie-aanpak, architectuur en technologie

Onze aanpak rondom verandermanagement zorgt ervoor dat de oplossing enthousiast omarmd wordt in uw organisatie. Het dataplatform wordt opgebouwd op basis van het Zevenlagenmodel van Motion10, en rapportages worden getoond met behulp van Microsoft PowerBI.

Het resultaat

Woon365 zorgt ervoor dat u de waarde van de data die u beschikbaar heeft, niet langer onbenut laat.

 • KPI’s voor het bestuur worden helder inzichtelijk.
 • Dankzij de adoptie-aanpak van Motion10 is uw organisatie veel dichter bij een echt data-gedreven werk- en denkwijze.
 • Uw bestaande applicatielandschap blijft intact of wordt efficiënter ingericht.
 • U faciliteert effectievere zelfsturing dankzij de data die nu flexibel beschikbaar is.
 • U kunt sneller reageren op vragen van interne en externe klanten, en ontwikkelingen in de markt.
 • Informatie voor huurders en ketenpartners zoals de gemeente of Autoriteit Wonen wordt makkelijker beschikbaar te maken en veilig te delen.

Benieuwd naar hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk het verhaal van Casade.

Bekijk het verhaal van Casade
Woon365 resultaat

Klaar voor de toekomst van wonen

In snel veranderende tijden als deze is innovatie niet altijd een kwestie van het zelf ontwikkelen van de meest vooruitstrevende dienstverlening. Vaak gaat het er juist om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Met Woon365 is uw organisatie wendbaar, flexibel en klaar voor de toekomst.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Neem contact op