De Data-gedreven Woningcorporatie

22 januari 2019

Erwin Lima

Digital content strategist

Eén helder inzicht in huurder en woning

Hoe kunnen woningcorporaties proactief beantwoorden aan hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk en het duurzame welzijn van de huurder? Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om een helder beeld te hebben van de behoeftes van huurders en de staat van hun woningen. Moderne corporaties zetten hiertoe het groeipad in richting ‘De Data-gedreven Corporatie’.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de CorporatieGids van juni 2018.

Ouderen die langer thuis wonen faciliteren, kwetsbare gezinnen proactief ondersteunen; huurders helpen om kosten te besparen en het milieu minder te belasten door energieneutraal te wonen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken, ondersteuning van bijzondere doelgroepen en de duurzaamheid van de gemeenschap.

“Wat voor woningen moeten we bijvoorbeeld gaan opleveren in de toekomst? Hoe zien de demografische ontwikkelingen eruit en welke behoeftes hebben verschillende bewonersgroepen, met zaken als de vergrijzing in het achterhoofd?” – Maurice Foppen, Manager Financiën en Stafdiensten, ZOwonen.

Om op deze vlakken het verschil te maken, willen en moeten corporaties samen optrekken met hun ketenpartners in de driehoek bestaande uit Gemeente, Zorginstellingen en Woningcorporaties. Corporaties willen helder, betrouwbaar en zelfs voorspellend inzicht hebben in de behoeften van huurders en de staat van woningen. En ze willen de efficiëntie verhogen door intern beter samen te werken en slimmere beslissingen te maken, op elk niveau van de organisatie.

Hoe maken corporaties het mogelijk om op ieder van deze vlakken over betere inzichten te beschikken?

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

Uw woningcorporatie heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. In de nabije toekomst gaat sensordata daarbij ook nog een belangrijke rol spelen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen om meer waarde voor uw huurders te bieden, en uiteindelijk voor de gehele gemeenschap die u dient. Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders.

Het Moderne Dataplatform

Hoe creëert u een modern en veilig dataplatform, en hoe kweekt u de data-gedreven manier van werken en denken die uw organisatie maakt tot de data-gedreven corporatie van de toekomst?

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor klanten? Het Moderne Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en klanten. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Lees meer over het moderne dataplatform
whitepaper-continu-innoveren-met-data-1024x683

Integratie voor maximale toegevoegde waarde

Een dataplatform kan alleen de maximale waarde leveren als het gebouwd is op slimme integraties tussen interne systemen onderling, maar ook koppelingen met systemen van uw partners. Dit bevordert de efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking tussen ketenpartners, maar ook tussen verschillende onderdelen binnen uw organisatie.

Datakwaliteit zorgt voor vertrouwen

Integratie zorgt er daarnaast voor dat iedereen in uw organisatie altijd informatie ophaalt en wijzigingen doorvoert op één plek, op één aggregatieniveau. Dit betekent dat er voor iedere medewerker en voor iedere externe die te maken heeft met uw corporatie maar één waarheid bestaat; één versie van een bepaald bestand.

Hoe zorgt u ervoor dat u in control bent over uw processen en informatievoorziening? Slimme integratie draagt bij aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw data. Het managen en monitoren van de kwaliteit van uw data zorgt ervoor dat u altijd kunt vertrouwen op de juistheid en de volledigheid ervan.

Zo kunt u de portalen vormgeven, waarmee u de samenwerking met partners en de dienstverlening aan huurders efficiënter en meer waardevol maakt. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een service-aanvraag niet alleen vrijwel geheel automatisch bij de juiste monteur terechtkomt, maar ook dat de status van de aanvraag op ieder gewenst moment in te zien is. Op deze manier wordt uw corporatie de betrouwbare en transparante regie-organisatie. En dezelfde betrouwbaarheid vormt tegelijkertijd de basis voor efficiëntere en prettigere samenwerking binnen uw corporatie.

Uw medewerkers faciliteren om meer waarde te leveren

Om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van uw huurder, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Dan pas kunnen ze méér waarde gaan leveren voor de eigen organisatie, en daarmee voor de huurder.

De moderne werkomgeving biedt uw medewerkers de mogelijkheid om op iedere plaats en op ieder gewenst ogenblik gemakkelijk met elkaar samen te kunnen werken, en om relevante data in te zien. In plaats van in zeven verschillende applicaties tegelijk te moeten zoeken om van één klant of één woning informatie te vinden of te bewerken, krijgt uw medewerker voortaan vanuit één centrale en persoonlijke werkomgeving toegang tot de relevante applicaties en informatie.

Voorop lopen met digitale innovatie

De digitalisering van de gehele maatschappij heeft een groot effect op wat een huurder verwacht van een publieke of commerciële organisatie. En de verwachting is dat de versnelling van die technologische ontwikkeling alleen nog maar gaat toenemen de komende jaren.

Die digitalisering heeft niet alleen invloed op wat er extern gevraagd wordt van uw woningcorporatie. Voor veel corporaties zijn ook de wensen van de werknemer erg belangrijk. En die werknemer verwacht – net als de huurder – steeds sneller en gemakkelijker toegang tot de voor hem/haar relevante informatie en processen. Alleen door uw medewerkers dat te bieden, kunt u hen echt zelfsturend helpen opereren.

Slim gebruik maken van technologische hulpmiddelen biedt corporaties kansen om kostenbesparingen en toegevoegde waarde aan de bedrijfsprocessen te realiseren. Maar ook om tegelijkertijd de duurzaamheid, betrouwbaarheid en transparantie van de bedrijfsvoering te verhogen. Denk er daarbij ook aan dat alle data die u verzamelt en analyseert, vanaf 25 mei 2018 aantoonbaar AVG compliant verwerkt moet worden.

Data-gedreven werken en denken

De digitale transformatie draait om veel meer dan alleen technologie. Slim, agile en innovatief samenwerken begint bij adoptie van de data-gedreven denk- en werkwijze, en van de digitale werkomgeving. De laatste steunpilaar die u dus nog nodig heeft om een echt data-gedreven corporatie te worden, is een effectieve change management of adoptie-aanpak.

Met technologie is alles mogelijk. Maar een technisch perfect werkende oplossing opleveren is de helft van het werk. Technologie en software worden pas echt waardevol wanneer mensen de mogelijkheden ervan volledig gaan benutten.

Data-gedreven werken betekent eigenlijk niets anders dan je continu bezighouden met wat een bepaalde beslissing betekent voor de klant, of huurder. Het moderne dataplatform maakt dit mogelijk. En de data-gedreven corporatiemedewerker maakt het verschil.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Meer informatie? Neem contact op!

Eén helder inzicht in huurder en woning

Hoe kunnen woningcorporaties proactief beantwoorden aan hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk en het duurzame welzijn van de huurder? Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om een helder beeld te hebben van de behoeftes van huurders en de staat van hun woningen. Moderne corporaties zetten hiertoe het groeipad in richting ‘De Data-gedreven Corporatie’.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de CorporatieGids van juni 2018.

Ouderen die langer thuis wonen faciliteren, kwetsbare gezinnen proactief ondersteunen; huurders helpen om kosten te besparen en het milieu minder te belasten door energieneutraal te wonen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken, ondersteuning van bijzondere doelgroepen en de duurzaamheid van de gemeenschap.

“Wat voor woningen moeten we bijvoorbeeld gaan opleveren in de toekomst? Hoe zien de demografische ontwikkelingen eruit en welke behoeftes hebben verschillende bewonersgroepen, met zaken als de vergrijzing in het achterhoofd?” – Maurice Foppen, Manager Financiën en Stafdiensten, ZOwonen.

Om op deze vlakken het verschil te maken, willen en moeten corporaties samen optrekken met hun ketenpartners in de driehoek bestaande uit Gemeente, Zorginstellingen en Woningcorporaties. Corporaties willen helder, betrouwbaar en zelfs voorspellend inzicht hebben in de behoeften van huurders en de staat van woningen. En ze willen de efficiëntie verhogen door intern beter samen te werken en slimmere beslissingen te maken, op elk niveau van de organisatie.

Hoe maken corporaties het mogelijk om op ieder van deze vlakken over betere inzichten te beschikken?

Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform

Uw woningcorporatie heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. In de nabije toekomst gaat sensordata daarbij ook nog een belangrijke rol spelen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen om meer waarde voor uw huurders te bieden, en uiteindelijk voor de gehele gemeenschap die u dient. Het Moderne Woningcorporatie Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en huurders.

Meer weten of direct aan de slag?

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw huurders te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

Wilt u weten wat Woon365 voor uw organisatie op kan leveren? Het is nu mogelijk om op locatie een driedaagse demo aan te vragen. Na deze demo weet u en ziet u precies wat het dataplatform in de praktijk aan inzichten oplevert, en kunt u direct aan de slag met het datamodel en de dashboards die daarin ontwikkeld worden.

Neem nu contact op en vraag een driedaagse demo aan, bij u op locatie.

Neem contact op